Wskaźniki
Tabela podatkowa 2021
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17% minus kwota
zmniejszająca podatek
85.528 zł
  14.539 zł 76 gr + 32%
nadwyżki
ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w
rocznym
obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
  8.000 zł 1.360 zł
8.000 zł
 13.000
1.360 zł – [834,88 zł × (podstawa
obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 525,12 zł
85.528 zł 127.000 zł 525,12 zł – [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku –
85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek stosowana
przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł
556,02 zł
85.528 zł
  brak kwoty zmniejszającej podatek
Tabela podatkowa 2020
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17% minus kwota
zmniejszająca podatek
85.528 zł
  14.539 zł 76 gr + 32%
nadwyżki
ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w
rocznym
obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
  8.000 zł 1.360 zł
8.000 zł
 13.000
1.360 zł – [834,88 zł × (podstawa
obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 525,12 zł
85.528 zł 127.000 zł 525,12 zł – [525,12 zł × (podstawa obliczenia podatku –
85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek stosowana
przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł
556,02 zł
85.528 zł
  brak kwoty zmniejszającej podatek
Tabela podatkowa 2019
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
17,75% minus kwota
zmniejszająca podatek
85.528 zł
  15.181 zł 22 gr + 32%
nadwyżki
ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w
rocznym
obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
  8.000 zł 1.420 zł
8.000 zł
 13.000
1.420 zł – [871,70 zł × (podstawa
obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 548,30 zł
85.528 zł 127.000 zł 548,30 zł – [548,30 zł × (podstawa obliczenia podatku –
85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek stosowana
przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł
556,02 zł
85.528 zł
  brak kwoty zmniejszającej podatek
Tabela podatkowa 2018
Podstawa obliczenia podatku
Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528 zł
18% minus kwota
zmniejszająca podatek
85.528 zł
  15.395 zł 04 gr + 32%
nadwyżki
ponad 85.528 zł
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek odliczana w
rocznym
obliczeniu podatku lub zeznaniu
ponad
do
  8.000 zł 1.440 zł
8.000 zł
 13.000
1.440 zł – [883,98 zł × (podstawa
obliczenia podatku – 8.000 zł ) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 556,02 zł
85.528 zł 127.000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku –
85.528 zł) : 41.472 zł]
127.000 zł   brak kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku
Kwota zmniejszająca podatek stosowana
przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek
ponad
do
 
85.528 zł
556,02 zł
85.528 zł
  brak kwoty zmniejszającej podatek
Tabela podatkowa 2017

Tabela podatkowa 2016
Podatek wynosi  
do  
85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  14.839 zł 82 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Tabela podatkowa 2015
Podatek wynosi  
do  
85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  14.839 zł 82 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Tabela podatkowa 2014
Podatek wynosi  
do  
85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  14.839 zł 82 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Tabela podatkowa 2013
Podstawa obliczenia Podatek wynosi
do  
85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  14.839 zł 82 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Tabela podatkowa 2012
Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do  
  85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528   14.839 zł 82 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Tabela podatkowa 2011
Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do  
  85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528   14.839 zł 82 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Tabela podatkowa 2010
Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do  
  85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528   14.839 zł 82 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
Tabela podatkowa 2009
Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do  
  85.528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528   14.839 zł 82 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
   
Tabela podatkowa 2008
Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do  
  44490 19% minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
44490 85528 7 866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł
85528   20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł
Tabela podatkowa 2007
Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do  
  43405 19% minus kwota zmniejszająca podatek 572 zł 54 gr
43405 85528 7 674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43 405 zł
85528   20 311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł
Tabela podatkowa 2006
Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do  
  37024 19 % minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37024 74048 6 504 zł 48 gr + 30 % nadwyżki ponad 37 024 zł
74048   17 611 zł 68 gr + 40 % nadwyżki ponad 74 048 zł
Tabela podatkowa 2005
Podstawa obliczenia Podatek wynosi
ponad do  
  37024 19 % minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr
37024 74048 6 504 zł 48 gr + 30 % nadwyżki ponad 37 024 zł
74048 600000 17 611 zł 68 gr + 40 % nadwyżki ponad 74 048 zł
600000   227 992 zł 48 gr + 50 % nadwyżki ponad 600 000 zł
Minimalna płaca
2021 2800,00zł
2020 2600,00zł
2019 2250,00 zł
2018 2100,00 zł
2017 2000,00 zł
2016 1850,00 zł
2015 1750,00 zł
2014 1680,00 zł
2013 1 600,00 zł
2012 1 500,00 zł
2011 1 386,00 zł
2010 1 317,00 zł
2009 1 276,00 zł
2008 1 126,00 zł
2007 936,00 zł
2006 899,10 zł
2005 849,00 zł
2004 824,00 zł
Pracownicze koszty uzyskania przychodu

2021

250,00 300,00

2020

250,00 300,00

2019

X-XII

250,00 300,00

2019

I- IX

111,25 139,06
2018 111,25 139,06
2017 111,25 139,06
2016 111,25 139,06
2015 111,25 139,06
2014 111,25 139,06
2013 111,25 139,06
2012 111,25 139,06
2011 111,25 139,06
2010 111,25 139,06
2009 111,25 139,06
2008 111,25 139,06
2007 108,5 135,63
2006 102,25 127,82
2005 102,25 127,82
2004 102,25 127,82
Miesięczna kwota wolna
2021 43,76
2020 43,76
2019 46,33
2018 46,33
2017 46,33
2016 46,33
2015 46,33
2014 46,33
2013 46,33
2012 46,33
2011 46,33
2010 46,33
2009 46,33
2008 48,90
2007 47,71
2006 44,17
2005 44,17
2004 44,17
Kilometrówka
  poj. do 900 cm³ poj. pow. 900 cm³
14.11.2007 0,5214 0,8358
1.03.2004 0,4894 0,7846
1.01.2003 0,4798 0,7692
1.04.2002 0,4690 0,5719
Podróże służbowe

Podróże służbowe ( od 01.03.2013)

  • dieta krajowa 30,00 zł
  • ryczałt za nocleg 45,00 zł
  • ryczałt za dojazdy 6,00 zł

Podróże służbowe (od 01.01.2007)

  • dieta krajowa 23,00 zł
  • ryczałt za nocleg 34,50 zł
  • ryczałt za dojazdy 4,60 zł
Podstawa i składki na ubezp. społ. za pracodawcę
okres podstawa E R CH W
I – II 2008 1622,05 316,62 97,32 39,74 29,20*
III –V 2008 1739,9 339,63 104,39 42,63 31,32*
VI –VIII 2008 1790,39 349,48 107,42 43,86 32,23*
IX – XI 2008 1770,82 345,66 106,25 43,39 31,87*
XII 2008 1781,13 347,68 106,87 43,64 34,48*
od I 2009 1915,80 373,96 114,95 46,94 34,48*
od IV 2009 1915,80 373,96 114,95 46,94 31,99**
od I 2010 1887,60 368,46 113,26 46,25 31,52**
od I 2011 2015,40 393,41 120,92 49,38 33,66**
I 2012 2115,60 412,97 126,94 51,83 35,33**
II - III 2012 2115,60 412,97 169,25 51,83 35,33**
IV - XII 2012 2115,60 412,97 169,25 51,83 40,83***
I 2013 2227,80 434,87 178,22 54,58 43,00***
I 2014 2247,60 438,73 179,81 55,07 43,38***
I 2015 2375,40 463,68 190,03 58,02 45,85***
I 2016 2433,00 474,92 194,64 59,61 43,79*
I 2017 2557,80 499,28 204,62 62,67 46,04*
I 2018 2665,80 520,36 213,26 65,31 47,98*
IV 2018 2665,80 520,36 213,26 65,31 44,52**
I 2019 2859,00 558,08 228,72 70,05 47,75**
I 2020 3136,20 612,19 250,90 76,84 52,37**
I 2021 3155,40 615,93 252,43 77,31 52,70**

* składkę wyliczono stosując stopę 1,80%; ** stopa 1,67%; *** stopa 1.93%

Podstawa i składki na ubezp. zdrowotne za pracodawcę
Okres podstawa składka(9,0%) składka(7,75%)
I – II 2008 2168,30 195,15 168,04
III – V 2008 2328,80 209,59 180,48
VI – VIII 2008 2287,40 205,87 177,27
IX – XI 2008 2364,27 212,78 183,23
XII – II 2009 2392,76 215,35 185,44
III 2009 2491,57 224,24 193,10
I 2010 2592,46 233,32 200,90
2011 2704,31 243,39 209,58
2012 2828,31 254,55 219,19
2013 2908,13 261,73 225,38
2014 3004,48 270,40 232,85
2015 3104,57 279,41 240,60
2016 3210,60 288,95 248,82
2017 3303,13 297,28 255,99
2018 3554,93 319,94 275,51
2019 3803,56 342,32 294,78
2020 4026,01 362,34 312,02
2021 4242,38 381,81 328,78
ZADZWOŃ DO NAS 65 544 46 04
ADRES FIRMY Biuro Rachunkowe ZETKA ul. Poznańska 14/4 | 56-200 Góra
Copyright © BiuroZetka.pl 2016-2017